Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Ekonomimize en önemli şekilde yansıyacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) ardından yapılan açıklamada Yılmaz, kamu ve özel şubeler için birebir çalışma imkanı sunan ve yatırım ortamını iyileştirecek ve rekabet gücünü artıracak, özel sektör ile birlikte değerlendirilmekte ve ekonomi yatırımlarla ilişkilendirilmektedir. Aksayan yönlere yönelik analizlerin bir arada üretilmesini sağlayan bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

YOİKK eylem planlarının, Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Türkiye’nin yatırımcılar için daha cazip bir çekim merkezi haline getirilmesi hedefiyle son derece değerli olduğunu belirten Yılmaz, YOİKK eylem planlarının, özel sektör temsilcilerinden bizzat teklifler alınarak ilgililere yönlendirilmesi esasına dayandığını söyledi. uygulamada yatırım ortamına ilişkin şikayetleri. odaklanma açısından ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

“Bir yandan cari açığı düşürmeye çalışıyoruz”

Yılmaz, bu yıl önerge isterken birkaç öncelikli alanı vurguladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Doğrudan yabancı yatırımlar başta olmak üzere yatırımcıyı olumlu etkileyecek, cari açığı azaltacak, döviz girdisi sağlayacak, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştıracak konulara öncelik vererek tekliflerini bize iletmelerini istedik. Biliyorsunuz. , Türkiye’nin uzun süredir ciddi bir cari açık sorunu var.Bu sorunu aşmanın yolu ise ithal ettiğimiz ürünleri daha çok yerli üretmek bir yandan da mal ve hizmet bazında ihracatımızı artırmak.255 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Türkiye’ye son 20 yılda çok fazla doğrudan yatırım girdi. Cari açığımızın da yüzde 41’ini biz oluşturuyoruz. Bunu da bu kaynakla finanse ettik. Bir yandan cari açığı azaltmanın gayreti içindeyiz, diğer yandan cari açığı daha sağlıklı, daha uzun vadeli kaynaklarla finanse etmek zorundayız. Bu açıdan buradaki çalışmaların ayrı bir önem taşıdığını vurgulamak isterim.”

“Eylül ayı sonuna kadar yeni bir eylem planı ortaya konulacak”

Bu kapsamda toplantıda Türkiye’de yatırım ortamının daha etkin hale gelmesi için gerekli yasal ve idari düzenlemeleri istişare ettiklerini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Bunları iki kümede değerlendiriyoruz. Bazıları bu yıl sonunda Meclisimizin açılışından sonra gündeme getirebileceğimiz daha kısa vadeli konular, bazıları da daha orta vadeli, özellikle gündemimize alacaklarımız. Çalışmaları zaman içinde olgunlaştırarak gündeme getireceğimiz Orta Vadeli Program’ı, yapılacak çalışmaları yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler, teknik çalışmalar ve süreç yumuşatma çalışmaları başlığı altında toplayacağız.”

Yılmaz, bugünkü toplantının ardından eylül ayı sonuna kadar yeni bir eylem planının ortaya konulacağını, toplantıda gündeme gelen tüm hususlarla ilgili titiz bir çalışma yürütüleceğini belirterek, “Kısa vadeli eylem planımız ve orta vadeli eylem planımız eylem planı eylül sonu prestijiyle meclisimiz açılmadan belli olacak.” dedi.

“Yatırım fırsatları geliştirmek değerli bir konu”

Toplantıda gündeme gelen tekliflerin başlıkları hakkında konuşan Yılmaz, şunları söyledi:

“Verilerin yurt içinde ve yurt dışında kullanımına ve paylaşımına ilişkin daha fazla düzenlemeye ihtiyaç var. Avrupa Birliği ile uyumu gözeten bir çerçevede bir yandan uluslararası şirketlerin kendi içlerinde paylaşımlarını, diğer yandan da AB’nin yeni standartlarına uyum açısından çalışmalar yapıldı.Yatırımlarda finansmana erişim konusu her toplantıda olduğu gibi burada da en önemli konulardan biri olarak dile getirildi.Burada çok çeşitli konularda tartışmalar yapıldı. Kalkınma bankacılığından yatırıma, proje bazlı destekler ve Merkez Bankası’nın nasıl bir rol oynaması gerektiği makro istikrar, makro politikalar, bu bahislerde neler yapılabileceği tartışıldı.

Yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi yine kıymetli bir konu ve tabii ki sanayinin tarımsal ve çevresel hassasiyetleri dikkate alınarak planlı bir şekilde daha fazla sanayi bölgesinin nasıl oluşturulacağı konusu gündeme geldi. Uluslararası karşılaştırmalara baktığımızda ülkemizde sanayi için toplanan araziler Avrupa ülkelerinin çok altında. Sanayi alanlarımızın verimsiz yerlerde, su potansiyeli de dikkate alınarak tarımsal üretimimize zarar vermeyecek planlı bir şekilde genişletilmesi konusunda genel bir kanı olduğunu söyleyebilirim.”

Yılmaz, ihracatta, döviz kazandırıcı hizmetlerde ve konutta kredi takviyesinin artırılması, Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği’nde son yıllarda yer alan düzenlemelere uyum konularının ele alındığını, pazarlama ve özelleştirme süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütüleceğini bildirdi. dış pazarlarda, uzak ülkelerin stratejisi de dahil olmak üzere, özellikle uzmanlık gerektiren mallarda konuşuldu. Süreçlerin kolaylaştırılması konusunun da ele alındığını belirtti.

“Ulaştırmada temel önceliğimiz demiryollarının daha hızlı gelişmesi”

Ar-Ge teşviklerinin geliştirilmesi ile ancak katma değeri yüksek bir ekonominin inşa edilebileceğini, Sanayi ve Teknoloji, Hazine ve Maliye bakanlıklarının bu konuda birebir bakış açısı içinde olduklarını söyleyen Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

“İş mevzuatındaki çeşitli düzenlemeler yine burada bahsedilen konuların başında geliyor, Çalışma Bakanlığımızın hem kısa vadeli hem de orta vadeli konularla ilgilenmesi söz konusu. Hangi kriterlere göre hareket etmemiz gerektiği tekrar tartışıldı. Özellikle yabancı çalıştırma konularında, iyi bir ihtiyaç analizi yapılarak, kendi işgücü piyasamıza zarar vermeden, şirketlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir model ile gidilmesi gerektiği tartışıldı.

Girişimcilik ekosisteminin desteklenmesinin yine değerli bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Burada çeşitli finansal araçlar, girişimciliğin geliştirilmesi, özellikle sermaye piyasalarının daha aktif hale gelmesi ele alındı. Yeşil geçişin hızlandırılması yine bir başka değerli konu, emisyon ticaret sisteminin kurulması burada acil olan konulardan biri. Farklı bakanlıklarımızın bu konuda fikirleri var. Bunları istişare yoluyla hızla olgunlaştırarak en pratik şekilde nasıl çözebileceğimize dair bir yaklaşımımız var. Yeşil dönüşüm kapsamında emisyon ticaret sisteminin kurulması ve buradan elde edilen kaynakların yeşil dönüşümü destekleyecek şekilde kullanılması yeniden dile getirilen fikirlerden biri.”

Toplantıda sanayide ve genel olarak dijital dönüşümün hızlandırılması konusunun da önemli bir konu olduğunu belirten Yılmaz, “İleri teknoloji endüstriyel yapı ve 5G dahil dijital dönüşüm konusunda yeni çalışmalar yapılması gerektiği ortaya çıktı. doğal iletişim ve ulaşımda konuşuldu.Özellikle hükümet programımızda da seçim beyannamemizde açıkça belirtilen demiryollarının önümüzdeki dönemdeki önceliği.Önümüzdeki dönemde ulaşımda temel önceliğimiz demiryollarını daha hızlı geliştirmektir. yine en temel yatırım ortamı elverişli konuların ortasındadır.” söz konusu.

Yılmaz, İstanbul başta olmak üzere risk yönetimi ve her türlü afete hazırlığın geliştirilmesinin sadece konut açısından değil, ticari, sınai ve yatırım ortamı açısından da önemine işaret edildiğini belirterek, hızlandırma vurgusu yapıldığını kaydetti. afete hazırlık, özellikle İstanbul’da.

“Yeni fırsatlar, fırsatlar yaratmamız önemli”

Tüm paydaşların masaya oturmasıyla reform sürecinin Türkiye’deki yatırım ortamını iyileştirme iradesinin yeniden vurgulandığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda, YOİKK tekliflerinden kaynaklanan yasama paketlerini yeni dönemde yapısal reformlar kapsamında Meclisimizin gündemine sunmayı planlıyoruz. Yatırımcıların ön planda tuttuğu inanç ortamının sağlanması, finansal istikrarın pekiştirilmesi, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve istihdam artışı bu konudaki temel çerçevemizi oluşturmaktadır.Yapısal reformların orta vadeli somut etkileri.” “Beklentiler kanalıyla sağlayacağı kısa vadeli etkileri de çok önemsiyoruz. Bir yandan enflasyonla mücadeleye elbette devam edeceğiz, diğer yandan ülkemizi ekonomik krize girmeden büyütmeyi hedefliyoruz.” durgunluk ve istihdamı sağlıklı ve istikrarlı bir yerde sürdürmektir.Bu nedenle temel çerçevemiz sürdürülebilir, istikrarlı bir kalkınma sürecidir.”

Kapsayıcı büyümenin temel ilke olduğunu belirten Yılmaz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikaları çerçevesinde Türkiye’deki refah artışından tüm kesimlerin adil bir şekilde faydalanmasını hedeflediklerini söyledi.

Sadece büyük şirketler için değil, KOBİ’ler ve küçük işletmeler için de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesinin, sadece metropoller için değil Türkiye’nin farklı bölgelerinde yeni fırsat ve fırsatlar yaratılmasının önemli olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

“Bu bağlamda sanayinin daha çok Anadolu’ya yayılması muhtemelen herkesin üzerinde uzlaştığı bir çerçeve. İç Anadolu’da Akdeniz sınırında daha güçlü bir sanayileşme perspektifi yine bugün denilen şeyin tam ortasındaydı. daha hayırlı, iş yatırım ve yatırım süreçleri kolaylaştıkça bu kazanımlar ülkemize ve ekonomimize en değerli şekilde yansıyacaktır.

Başkan Yardımcısı Yılmaz konuşmasının sonunda, YOİKK çalışmalarında emeği geçen başta Kurul üyeleri olmak üzere Kurul üyeleri ile kamu kurum, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcilerine teşekkür etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Lideri İbrahim Şenel, Dijital Dönüşüm Ofisi Lideri Ali Taha Koç, Yatırım Ofisi Lideri Burak Dağlıoğlu, Ekonomi Politikaları Komitesi Başkan Yardımcısı Gülsüm Azeri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Lideri Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lider Mustafa Gültepe, Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi (DEİK) Lideri Nail Olpak, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Serbest Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Ülkeler Arası Yatırımcılar Derneği ( YASED) Lideri Engin Aksoy, Türkiye Patron Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yürütme Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yürütme Konseyi Başkanı Erdal Bahçıvan ve ilgili kurum temsilcileri ve kuruluşlar toplantıya katıldı.

haberurgup.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türk, rus, özbek Bağcılar escort bayan iletişim
-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort